Aktivitäten 2013

   

Aktiviteiten 2013

     
  21.01.13 Visite Lego Store Saarbrücken
  09.02.13 Komitéversammlung
  16.02.13 Visite Lego Store Köln
  21.02.13 Visite Lego Store Wiesbaden
  23.02.13 Assemblée générale
  02.03.13 Lego-Workshop fir Kanner zu Uewerkuer
  16.03.13 Participatioun um 35sten Deifferdenger Ouschter Hobby an Konschthandwierkermoart
  17.03.13 Participatioun um 35sten Deifferdenger Ouschter Hobby an Konschthandwierkermoart
  13.04.13 Lego-Workshop fir Kanner zu Uewerkuer
  20.04.13 Lego-Workshop fir Kanner zu Uewerkuer
  15.05.13 Lego-Workshop fir Kanner zu Uewerkuer
  29.08.13 Lego-Workshop fir Kanner am Cader vun den „Judiff Vakanzaktiviteiten“ an Kooperatioun mam Jugendhaus Deifferdeng
  07.09.13 Komitéversammlung
  13.09.13 Participatioun um Kanner Second Hand Maart an der Hall La Chiers
  14.09.13 Participatioun um Kanner Second Hand Maart an der Hall La Chiers
  28.09.13 Lego-Workshop fir Kanner zu Uewerkuer
  05.10.13 Lego-Workshop fir Kanner zu Uewerkuer
  27.10.13 Visite Lego Store Saarbrücken
  01.11.13 Komitéversammlung
  08.11.13 Participatioun um 36sten Deifferdenger Advents Konschthandwierkermoart
  09.11.13 Participatioun um 36sten Deifferdenger Advents Konschthandwierkermoart
  10.11.13 Participatioun um 36sten Deifferdenger Advents Konschthandwierkermoart
  15.11.13 LuxLug Brick Days 2013
  16.11.13 LuxLug Brick Days 2013
  17.11.13 LuxLug Brick Days 2013
  30.11.13 Participatioun op der Lego-Expo-Bourse organiseiert vun den Legofrenn
  01.12.13 Participatioun op der Lego-Expo-Bourse organiseiert vun den Legofrenn
  21.12.13 Participatioun um Kanner Second Hand Maart am Paarhaus zu Bieles organiseiert vum RBV
  28.12.13 Visite Lego Store Saarbrücken plus Komitéversammlung