Aktivitäten 2014

Aktiviteiten 2014
   
03/01/2014 Komitéversammlung
18/01/2014 Lego-Workshop fir Kanner zu Uewerkuer plus Memberversammlung
22/01/2014 Interview mam Präsident live am Radio Belle-vallée
01/02/2014 Lego-Workshop fir Kanner zu Uewerkuer
22/02/2014 Generalversammlung
05/04/2014 Participatioun um 37sten Deifferdenger Ouschter Hobby an Konschthandwierkermoart
06/04/2014 Participatioun um 37sten Deifferdenger Ouschter Hobby an Konschthandwierkermoart
12/04/2014 Steineland Oberkirchen
13/04/2014 Steineland Oberkirchen
03/05/2014 Participatioun um Second Hand Maart zu Bascharage an der Hall 75
17/05/2014 Lego-Workshop fir Kanner zu Uewerkuer
07/06/2014 Komitéversammlung
30/06/2014 Visite Legoland Günzburg
20/09/2014 Lego-Workshop fir Kanner zu Uewerkuer
27/09/2014 Lego-Workshop fir Kanner zu Uewerkuer
27/09/2014 Lego-Workshop fir Kanner an Kooperatioun matt dem Jugendhaus Zolwer
11/10/2014 Lego-Workshop fir Kanner zu Uewerkuer
11/10/2014 Participatioun un der LuxExpo „Semaine national du logement“
12/10/2014 Participatioun un der LuxExpo „Semaine national du logement“
13/10/2014 Participatioun un der LuxExpo „Semaine national du logement“
14/10/2014 Participatioun un der LuxExpo „Semaine national du logement“
15/10/2014 Participatioun un der LuxExpo „Semaine national du logement“
16/10/2014 Participatioun un der LuxExpo „Semaine national du logement“
17/10/2014 Participatioun un der LuxExpo „Semaine national du logement“
18/10/2014 Participatioun un der LuxExpo „Semaine national du logement“
19/10/2014 Participatioun un der LuxExpo „Semaine national du logement“
14/11/2014 Participatioun um 36sten Deifferdenger Advents Konschthandwierkermoart 
15/11/2014 Participatioun um 36sten Deifferdenger Advents Konschthandwierkermoart 
16/11/2014 Participatioun um 36sten Deifferdenger Advents Konschthandwierkermoart 
21/11/2014 LuxLug Brick Days 2014
22/11/2014 LuxLug Brick Days 2014
23/11/2014 LuxLug Brick Days 2014
20/12/2014 Visite Lego Store Saarbrücken plus Komitéversammlung